REKLAMA

SIMPLE: Rejestracja zmian Statutu SIMPLE S.A. oraz udzielenie przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia

2021-11-25 20:32
publikacja
2021-11-25 20:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_44_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Rejestracja zmian Statutu SIMPLE S.A. oraz udzielenie przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 27 września 2021 r., zawierającego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2021 r. („NWZ”), w tym uchwał NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) wydał w dniu 23 listopada 2021 r. postanowienie o rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez NWZ na mocy uchwał nr 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 oraz 15.

Zmiany Statutu Spółki obejmują dodanie: § 4a, § 11a, § 12 ust. 5 oraz § 15 ust. 1a oraz zmianę dotychczasowych: § 4 ust. 4, § 6 ust. 5 lit. F, § 11 oraz § 15 ust. 1 pkt 2.

Treść wymienionych wyżej nowych oraz zmienionych postanowień Statutu Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prowadzone przez Sąd postępowanie w sprawie rejestracji pozostałych zmian Statutu Spółki, objętych uchwałami nr: 3, 5, 9, 11, 13 oraz 16 NWZ, zostało zawieszone. Przyczyną zawieszenia postępowania rejestrowego jest wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 22 października 2021 r. postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Cezarego Waczków, poprzez wstrzymanie wykonania uchwał nr: 3, 5, 9, 11, 13, 16 oraz 17 NWZ. O pozwie wniesionym przez Cezarego Waczków wraz w wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia jego roszczeń, Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 44_2021.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 44_2021.pdf Treść nowych oraz zmienionych postanowień Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2021-11-25 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki