REKLAMA

SEVENET S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G i serii H na rynku New Connect po asymilacji tych akcji

2021-10-20 11:44
publikacja
2021-10-20 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G i serii H na rynku New Connect po asymilacji tych akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sevenet S.A._Emitent_, z siedzibą w Gdańsku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2021 roku powziął następującą informację:

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 października 2021 roku na podstawie uchwały nr 1055/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii G i serii H spółki SEVENET S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił:
1) określić dzień 25 października 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SEVENET S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSVNET00076”:
a) 1.079.998 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii G,
b) 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii H

- pod warunkiem dokonania w dniu 25 października 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLSVNET00019”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SEVENET” i oznaczeniem „SEV”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Rafał Chomicz Prezes Zarządu
2021-10-20 Joanna Barczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki