REKLAMA

SEVENET S.A.: PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

2021-10-11 08:30
publikacja
2021-10-11 08:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-11
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sevenet S.A. („Emitent”, „Sevenet”) informuje, że 11 października 2021 r. został podpisany list intencyjny („List Intencyjny”) pomiędzy Emitentem, a spółką Atende S.A. („Atende”), którego przedmiotem jest wyrażenie wstępnej intencji Emitenta i Atende („Strony”) do rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną („ZCP” - Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa). W tym celu Strony dokonają analizy wzajemnych pozycji rynkowych i potencjałów Sevenet i ZCP, ich wartości oraz możliwych do osiągnięcia efektów synergii. Wyniki tej analizy będą stanowić podstawę do ustalenia warunków połączenia.

Przystąpienie przez Strony do powyższych działań wynika z:
- uzupełniających się kompetencji adresowanych przez Strony gałęzi produktowych oraz sektorów klientowskich;
- obecnej sytuacji na rynku integracji teleinformatycznej, charakteryzującej się bardzo dużą konkurencją, która wynika z obecności na rynku wielu spółek integracyjnych o zbliżonych do siebie mocnych pozycjach i potencjale, co implikuje potrzebę konsolidacji tego rynku;
- oraz chęci wykorzystania przewag rynkowych Stron, wynikających z szerokiej wiedzy inżynierskiej oraz wzajemnych umiejętności technicznych.

Strony ustaliły, że połączenie Sevenet z ZCP nastąpiłoby poprzez wniesienie przez Atende aportem ZCP do Sevenet w zamian za objęcie akcji Sevenet.

W ramach działań mających prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu Atende poweźmie starania, aby wydzielić ZCP w ramach swojej organizacji nie później niż do 1 stycznia 2022 r. Strony wspólnie dokonają wyboru dwóch firm doradczych, wyspecjalizowanych w dokonywaniu wycen przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw („Firmy Doradcze”), które dokonają wycen Sevenet i ZCP. W oparciu o uzyskane od Firm Doradczych wyceny Sevenet i ZCP Strony ustalą warunki połączenia. Wolą Stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej określającej warunki połączenia Sevenet z ZCP („Umowa Inwestycyjna”), nie później niż do 30 czerwca 2022 r. („Cel”). Po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej ostateczną decyzję o połączeniu Sevenet z ZCP podejmą walne zgromadzenia Sevenet i Atende.

List intencyjny obowiązuje do dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, lecz wygasa w przypadku: (a) rezygnacji przez jedną ze Stron z kontynuowania prac nad osiągnięciem Celu, (b) nie zawarcia Umowy Inwestycyjnej w określonym terminie, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Rafał Chomicz Prezes Zarządu
2021-10-11 Joanna Barczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki