REKLAMA

SEVENET: Powzięcie widomości o objęciu i zarejestrowaniu w KDPW akcji serii G i serii H wyemitowanych w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

2021-06-23 13:43
publikacja
2021-06-23 13:43
Zarząd Spółki Sevenet S.A. (Emitent) niniejszym informuje o powzięciu informacji o zarejestrowaniu w KDPW w dniu 22 czerwca 2021 roku akcji serii G i serii H wyemitowanych w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 05/06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25.06.2018 r. (z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 07/06/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.06.2019 r.
Ww. akcje zostały objęte w ramach realizacji ogłoszonych programów motywacyjnych adresowanych do Członków Zarządu Spółki.

Objęcie ww. akcji nastąpiło poprzez zapisanie 1.079.998 akcji serii G oraz 83.333 akcji serii H na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C i serii D, którzy wykonali prawo objęcia akcji serii G i serii H.
Rejestracja ww. akcji nastąpiła w oparciu o oświadczenie nr 807/2021 Krajowego Depozytu Papierów wartościowych („KDPW”) z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 1.079.998 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć trzysta tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem ) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz do 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oznaczonych kodem ISIN PLSVNET00076.
W wyniku rejestracji ww akcji nastąpiło równoczesne wyrejestrowanie warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodami PLSVNET00050 oraz PLSVNET00068, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki