REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Prezentacja dla inwestorów

2022-11-21 08:00
publikacja
2022-11-21 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
38_2022_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-21
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Prezentacja dla inwestorów
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku z planowaną na dzień 28 listopada 2022 r. publikacją wyników Spółki za trzeci kwartał 2022 r. oraz wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 9:00 GMT (tj. o godzinie 10:00 czasu polskiego) pan Jeffrey Auld, Dyrektor Generalny Serinus (CEO), pan Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy Spółki (CFO), pan Stuart Morrison, Dyrektor Operacyjny (COO) oraz pan Calvin Brackman, Wiceprezes Serinus ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii, przedstawią na żywo – za pośrednictwem platformy Investor Meet Company – prezentację dotyczącą wyników Spółki za trzeci kwartał 2022 r.


W spotkaniu mogą wziąć udział zarówno wszyscy obecni, jak i potencjalni akcjonariusze Serinus. Pytania można przesyłać wcześniej, za pośrednictwem platformy Investor Meet Company, do godziny 9:00 GMT (tj. do godziny 10:00 czasu polskiego) w dniu poprzedzającym prezentację, a także zadawać je w trakcie spotkania na żywo.


Inwestorzy mogą zarejestrować się na platformie bezpłatnie i wyrazić chęć wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami SERINUS ENERGY plc pod adresem:

https://www.investormeetcompany.com/serinus-energy-plc/register-investor


Inwestorzy, którzy już obserwują SERINUS ENERGY plc na platformie Investor Meet Company, zostaną zaproszeni automatycznie.


Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
38 2022_załącznik - attachment.pdf38 2022_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 38/2022Date: 2022-11-21Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Investor PresentationLegal basis: Other
regulations

Content:With reference to release of Q3 2022 results
scheduled for 28 November 2022 and in view of the requirement of Article
62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that
the shares of SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”) are listed
on AIM in the UK, the Management of the Company announces that it has
provided outside the Republic of Poland information that that Jeffrey
Auld (CEO), Andrew Fairclough (CFO), Stuart Morrison (COO), and Calvin
Brackman (VP, External Relations & Strategy) will provide a live
presentation relating to the Q3 2022 Results via the Investor Meet
Company platform on 28th November 2022 at 9:00am GMT.The
presentation is open to all existing and potential shareholders.
Questions can be submitted pre-event via your Investor Meet Company
dashboard up until 9:00am the day before the meeting or at any time
during the live presentation.Investors can sign up to Investor
Meet Company for free and add to meet SERINUS ENERGY PLC via:https://www.investormeetcompany.com/serinus-energy-plc/register-investorInvestors
who already follow SERINUS ENERGY PLC on the Investor Meet Company
platform will automatically be invited.The presentation will be
held in English only.

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-21 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki