SERINUS ENERGY PLC.: Informacja o powołaniu Dyrektora Operacyjnego

2019-06-10 08:00
publikacja
2019-06-10 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
25_2019_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Informacja o powołaniu Dyrektora Operacyjnego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o powołaniu z dniem 10 czerwca 2019 r. p. Judicaela Tinssa na stanowisko Dyrektora Operacyjnego (COO) w Spółce.

Pan Judicael Tinss posiada 18 lat doświadczenia w zarządzaniu złożami i rozwoju działalności w międzynarodowym sektorze poszukiwań i wydobycia zasobów, które zdobywał w Stanach Zjednoczonych, Afryce Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Pan Tinss jest absolwentem (ang. Master of Science) Wydziału Inżynierii Naftowej na Texas A&M University, Wydziału Nauk o Ziemi Institut Français du Pétrole et des Moteurs w Rueil-Malmaison (Francja), oraz absolwentem (ang. Bachelor of Science) Wydziału Inżynierii Naftowej w Colorado School of Mines w Golden (USA).

Z przyjemnością witamy p. Tinssa w Spółce, oczekując na jego cenny wkład w zarządzanie jej działalnością operacyjną i wdrażanie strategicznego planu wzrostu, mającego na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
25 2019_zalacznik - attachment.pdf25 2019_zalacznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 25/2019Date: 2019-06-10Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Appointment of Chief Operating Officer


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”)
is listed on AIM in the UK, the Management of the Company informs that
it has published information outside the Republic of Poland announcing
the appointment of Mr. Judicael Tinss as Chief Operating Officer of the
Company as of 10 June 2019.


Mr. Tinss has eighteen years of experience in reservoir management and
business development within the international exploration and production
sphere, including the United States, West Africa, Middle East and
Europe. He holds a Master of Science in Petroleum Engineering from Texas
A&M University, a Master of Geoscience from Institut Français du Pétrole
et des Moteurs, Rueil-Malmaison, France, and Bachelor of Science in
Petroleum Engineering from the Colorado School of Mines, Golden,
Colorado.


Serinus is very pleased to welcome Mr. Tinss to the Company and looks
forward to his valuable contributions in managing the Company’s
operations and implementing the Company’s strategic plan to grow and
enhance shareholder value.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki