SELVITA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

2019-08-23 17:31
publikacja
2019-08-23 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Selvita_NWZA_2019_Ogloszenie_2019019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_Selvita_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_i_wzory_pelnomocnictw.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-23
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 19 września 2019 r. o godzinie 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://selvita.com/pl/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/

Załączniki
Plik Opis
Selvita_NWZA_2019_Ogłoszenie_2019019.pdfSelvita_NWZA_2019_Ogłoszenie_2019019.pdf Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A.
Projekty uchwał NWZA Selvita SA.pdfProjekty uchwał NWZA Selvita SA.pdf Projekt uchwał na NWZ Selvita S.A.
Formularz do głosowania dla pełnomocnika i wzory pełnomocnictw.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika i wzory pełnomocnictw.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-23 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-23 Miłosz Gruca Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki