REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

SELVITA S.A.: Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej

2022-12-22 17:38
publikacja
2022-12-22 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-22
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych ("Klient") zlecenie na podstawie umowy ramowej, która została zawarta z Klientem w dniu 16 grudnia 2019 r. ("Zlecenie").

Wartość Zlecenia, które będzie realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wynosi 1.239.960 EUR (5.784.165,40 PLN przeliczone po kursie średnim NBP 1 EUR = 4,6648 PLN z 21 grudnia 2022 roku). Zlecenie będzie obejmować świadczenie usług w obszarze chemii medycznej i chemii syntetycznej w celu rozwoju projektów odkrywania leków Klienta.

Biorąc pod uwagę wartość Zamówienia, a także fakt przedłużenia znaczącej współpracy z Klientem, Zarząd Emitenta uznaje otrzymanie Zlecenie za istotne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow ("Issuer") hereby informs that on December 21, 2022 the Issuer's
subsidiary - Selvita Inc. received from a biotechnology company based in
the United States (the "Client") a purchase order under a framework
agreement concluded with the Client on December 16, 2019 (the "Purchase
Order").


The value of the Purchase Order, which is to be executed over the
following 12 months, amounts to EUR 1,239,960 (PLN 5,784,165.40
converted at the average exchange rate of the National Bank of Poland
EUR 1 = PLN 4.6648 of December 21, 2022). Under the Purchase Order the
subsidiary of the Issuer will provide services in the area of medicinal
chemistry and synthetic chemistry to support the Client’s discovery
programs.


Considering the value of the Purchase Order, as well as the fact of an
extension of significant cooperation with the Client, the Management
Board of the Issuer considers the Purchase Order to be significant.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-22 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2022-12-22 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki