REKLAMA
ZAGŁOSUJ

SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

2021-10-29 17:25
publikacja
2021-10-29 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_akcjonariusza_o_zmianie_stanu_posiadania_akcji_Emitenta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie od BLEAUHARD HOLDINGS LLC – Akcjonariusz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami] w związku ze zmniejszeniem udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5%.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.pdfZawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.pdf Treść zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki