SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 05 czerwca 2020 roku.

2020-06-08 14:32
publikacja
2020-06-08 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 05 czerwca 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. (dalej ZWZ) zwołanym na dzień 05 czerwca 2020 r., dysponowali 7.582.504 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy wynoszący 10.298.554 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 73,63%.

Co najmniej 5% głosów na w/w ZWZ posiadał:
1) SW Holding Sp. z o.o., który dysponował 3.387.139 głosami, tj. 44,67% głosów na ZWZ oraz 32,89% ogółu głosów.
2) Spruce Holding Limited Liability Company, który dysponował 1.123.337 głosami, tj. 14,81% głosów na ZWZ oraz 10,91% ogółu głosów.
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER, który dysponował 1.046.000 głosami, tj. 13,79% głosów na ZWZ oraz 10,16% ogółu głosów.
4) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który dysponował 789.000 głosami, tj. 10,41% głosów na ZWZ oraz 7,66% ogółu głosów.
5) Bleauhard Holdings LLC, który dysponował 637.028 głosami, tj. 8,40% głosów na ZWZ oraz 6,19% ogółu głosów.
6) Metlife OFE, który dysponował 600.000 głosami, tj. 7,91% głosów na ZWZ oraz 5,83% ogółu głosów,

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-08 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki