WAŻNE

SECO/WARWICK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.

2019-06-05 17:15
publikacja
2019-06-05 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_WZ_SECOWARWICK_S.A._5_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_do_uchwaly_nr_20-_Cele_jednostkowe_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_uchwaly_nr_20-_Zmiana_cele_jednostkowe_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_uchwaly_nr_21-_Weryfikacja_celow_rocznych_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_do_uchwaly_nr_22-_Regulamin_programu_motywacyjnego_fin.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_uchwaly_nr_23-_Beneficjenci_programu_motywacyjnego_fin.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeciwy zgłaszane do protokołu podczas Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez WZ SECOWARWICK S.A. 5 czerwca 2019.pdfUchwały podjęte przez WZ SECOWARWICK S.A. 5 czerwca 2019.pdf Treść podjętych uchwał na WZ SECO/WARWICK S.A. 5 czerwca 2019 r
Zał do uchwały nr 20- Cele jednostkowe 2019.pdfZał do uchwały nr 20- Cele jednostkowe 2019.pdf Cele Jednostkowe na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego
Zał. do uchwały nr 20- Zmiana cele jednostkowe 2019.pdfZał. do uchwały nr 20- Zmiana cele jednostkowe 2019.pdf Zmiana celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego
Zał. do uchwały nr 21- Weryfikacja celów rocznych 2018.pdfZał. do uchwały nr 21- Weryfikacja celów rocznych 2018.pdf Weryfikacja realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018
Zał do uchwały nr 22- Regulamin programu motywacyjnego_fin.pdfZał do uchwały nr 22- Regulamin programu motywacyjnego_fin.pdf Regulamin programu motywacyjnego na lata 2018-2020
Zał. do uchwały nr 23- Beneficjenci programu motywacyjnego_fin.pdfZał. do uchwały nr 23- Beneficjenci programu motywacyjnego_fin.pdf Beneficjenci Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki