SECO/WARWICK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 r.

2020-06-05 18:07
publikacja
2020-06-05 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_WZ_SECOWARWICK_S.A._05.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_uchwaly_nr_21-_Polityka_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_uchwaly_nr_22-_Cele_jednostkowe_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_uchwaly_nr_23-_Weryfikacja_celow_rocznych_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-05
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeciwy zgłaszane do protokołu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
Plik:
1. Uchwały podjęte przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. 05.06.2020 r.
2. Zał. do uchwały nr 21- Polityka wynagrodzeń.pdf
3. Zał. do uchwały nr 22- Cele jednostkowe 2020.pdf
4. Zał. do uchwały nr 23- Weryfikacja celów rocznych 2019.pdf

Opis:
1. Treść podjętych uchwał przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. 05.06.2020 r.
2. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
3. Cele Jednostkowe na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego
4. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2019
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez WZ SECOWARWICK S.A. 05.06.2020.pdfUchwały podjęte przez WZ SECOWARWICK S.A. 05.06.2020.pdf Treść podjętych uchwał przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. 05.06.2020 r.
Zał. do uchwały nr 21- Polityka wynagrodzeń.pdfZał. do uchwały nr 21- Polityka wynagrodzeń.pdf Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
Zał. do uchwały nr 22- Cele jednostkowe 2020.pdfZał. do uchwały nr 22- Cele jednostkowe 2020.pdf Cele Jednostkowe na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego
Zał. do uchwały nr 23- Weryfikacja celów rocznych 2019.pdfZał. do uchwały nr 23- Weryfikacja celów rocznych 2019.pdf Weryfikacja realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-05 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki