REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 12 lutego 2020 r.

2020-02-12 15:29
publikacja
2020-02-12 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_WZ_SECOWARWICK_S.A._12.02.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 12 lutego 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. w dniu 12 lutego 2020 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeciwy zgłaszane do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
Plik:
1. Uchwały podjęte przez NWZ SECO/WARWICK S.A. 12.02.2020 r.

Opis:
1. Treść podjętych uchwał przez NWZ SECO/WARWICK S.A. 12.02.2020 r.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez WZ SECOWARWICK S.A. 12.02.2020.pdfUchwały podjęte przez WZ SECOWARWICK S.A. 12.02.2020.pdf Treść podjętych uchwał przez NWZ SECO/WARWICK S.A. 12.02.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-12 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki