REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-2022

2020-03-05 15:16
publikacja
2020-03-05 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-05
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uchwałą przyjął dokument „Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-2022” („Strategia”), który uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.

Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii następująco:

- Misja Grupy SECO/WARWICK:
„Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną ich biznesu.”

- Wizja Grupy SECO/WARWICK:
„Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.”

Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie segmenty Grupy.

Główne założenia Strategii są następujące:
- w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm,
- w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj. lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców topialnych - VME, pieców atmosferowych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment Aftermarket),
- w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie obszaru produkcji,
- w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej celów strategicznych.

Realizacja przyjętej Strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu.
Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-05 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki