REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: Skup akcji własnych - ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.

2021-10-08 17:40
publikacja
2021-10-08 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Skup akcji własnych - ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie:
- upoważnienia udzielonego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki
oraz
- uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki
podjął w dniu 8 października 2021 r. uchwałę w sprawie określenia ceny nabycia, maksymalnej liczby nabywanych akcji Spółki oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad procesu nabywania akcji Spółki i niniejszym ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych SECO/WARWICK S.A.

Przedmiotem skupu realizowanego poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki jest maksymalnie do 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co odpowiada 8,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 8,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Proponowana cena zakupu akcji ustalona przez Zarząd Spółki wynosi 14,50zł (czternaście złotych 50/100) za jedną akcję.

Przyjmowanie odpowiedzi na ofertę Spółki rozpocznie się 12 października 2021 roku, a zakończy 25 października 2021 roku.

Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW przypada na 28 października 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A., w tym szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz harmonogramu składania ofert sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść zaproszenia zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Emitenta oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w zaproszeniu.
Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu będzie Biuro Maklerskie mBanku, jednostka organizacyjna wyodrębniona z mBanku S.A.
Środki pieniężne na przeprowadzenie skupu akcji będą pochodziły z kredytu uzyskanego przez Spółkę na ten cel.
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.pdf Treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki