SECO/WARWICK S.A.: Powołanie Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A.

2019-06-05 15:02
publikacja
2019-06-05 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zarzad_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Powołanie Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka SECO/WARWICK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 czerwca 2019 roku, Pan Sławomir Woźniak został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A., Pan Jarosław Talerzak do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, natomiast Panowie:
- Bartosz Klinowski
- Piotr Walasek
- Earl Good
do pełnienia funkcji Członków Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. na kolejną, wspólną kadencję Zarządu Spółki z dniem 05 czerwca 2019 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami, Członkowie Zarządu:
- nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące Członków Zarządu tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 5 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Zarząd CV.pdfZarząd CV.pdf szczegółowe informacje dotyczące Członków Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki