REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

2021-06-10 14:51
publikacja
2021-06-10 14:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 19 ZWZ postanowiło część zysku netto za rok 2020 w kwocie 4.944.307,50 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Dywidenda objętych jest 8.989.650 akcji Spółki.
Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 1.07.2021 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 15.07.2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki