15,0000 zł
-1,32% -0,2000 zł
SECO/WARWICK SA (SWG)

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy za rok 2018.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 19 Walne Zgromadzenie postanowiło część zysku netto w kwocie 4.018.910,20 zł (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych, dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Liczba akcji objętych dywidendą - 9.802.220 akcji (akcje własne nie biorą udziału dywidendzie).
Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,41 zł.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 4.07.2019 rok, natomiast dniem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18.07.2019 rok.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.