REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku przez SECO/WARWICK S.A

2021-01-22 12:20
publikacja
2021-01-22 12:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku przez SECO/WARWICK S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie”), informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - w dniu 14.05.2021 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - w dniu 12.11.2021 r.

Raport półroczny
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. - w dniu 10.09.2021 r.

Jednocześnie zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2020 r. - w dniu 22.04.2021 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 r. - w dniu 22.04.2021 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje również, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia odstępuje się od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.


Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-22 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki