13,0000 zł
-3,70% -0,5000 zł
SECO/WARWICK SA (SWG)

Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność SECO/WARWICK S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność SECO/WARWICK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SECO/WARWICK S.A. ["Emitent" lub "Spółka"] niniejszym informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 w Polsce oraz na świecie Spółka podejmuje działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki Spółki i Grupy kapitałowej, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów.

Negatywny wpływ epidemii polega do tej pory przede wszystkim na ograniczeniu składanych nowych zamówień w miesiącach trwania epidemii.

Spółka jako główne czynniki ryzyka, które jej zdaniem mogą mieć wpływ na działalność Spółki i wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów wskazuje: zmniejszenie zamówień, ograniczenia wprowadzone przez rządy krajów objętych epidemią, kryzys w branży samochodowej, utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawcami surowców dla Spółki łącznie z przerwaniem łańcucha dostaw, głównie z powodu trudności występujących po stronie transportu i z zamykaniem granic. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie odnotowały znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów.

Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój sytuacji, wartość zamówień, stopień zaawansowania w realizacji pozyskanych zamówień w celu podjęcia ewentualnych działań zmierzających do zabezpieczenia działalności Spółki.

Zarząd Spółki również na bieżąco podejmuje decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka zarażenia pracowników polegające na wprowadzonych zmianach w organizacji pracy i wprowadzeniu procedur mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, spowodowaną epidemią, ryzyka wystąpienia w przyszłości negatywnych skutków tej sytuacji oraz ochronę miejsc pracy - w dniu 1 kwietnia br. Zarząd podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi na mocy, którego począwszy od 1 kwietnia 2020 r. obniżeniu uległ o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników Spółki, w tym wynagrodzenia Członków zarządu. Porozumienie obowiązuje czasowo na czas trwania skutków epidemii.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, Emitent obecnie nie jest w stanie przewidzieć i oszacować rozmiaru wpływu epidemii na sytuację operacyjną i finansową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację związaną z wpływem epidemii na jej działalność gospodarczą, osiągane wyniki i perspektywy, i podejmował decyzje adekwatne do rozwoju bieżącej sytuacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-02 Piotr Walasek Członek Zarządu/ CFO
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.