16,3000 zł
-4,12% -0,7000 zł
SECO/WARWICK SA (SWG)

Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych oraz deklaracja Zarządu dotycząca dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-16
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych oraz deklaracja Zarządu dotycząca dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Zgodnie z przyjętym projektem uchwały Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000. Łączna liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Upoważnienia oraz akcji własnych znajdujących się w posiadaniu Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem upoważnienia objęte będą akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodziły z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, który zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki nie przekroczy kwoty 15.000.000 złotych.

Na podstawie ww. upoważnienia Zarząd będzie uprawniony do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Ostateczna decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia, a także jego zakresu będzie przedmiotem decyzji zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o skupie akcji własnych.

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił, iż o ile zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia zostanie przeprowadzony skup akcji własnych, nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-16 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
2020-01-16 Piotr Walasek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.