REKLAMA

SATIS GROUP SA: Wniosek Emitenta o umorzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta

2019-12-09 17:07
publikacja
2019-12-09 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Wniosek Emitenta o umorzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, nr 51/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, nr 55/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku („Raporty”) Zarząd Spółki Satis Group S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że złożył dziś do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz Przewodniczącego KNF wniosek w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego wobec Emitenta („Wniosek”).

Podstawą złożenia Wniosku są działania podjęte przez Emitenta w trakcie trwania sporu korporacyjnego, kiedy to prawidłowo wybrany Zarząd Spółki nie mając możliwości zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej bieżącej działalności, w celu ochrony interesów akcjonariuszy Emitenta i inwestorów, złożył Wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta („Zawieszenie Obrotu”). Zawieszenie Obrotu miało na celu zminimalizowanie ryzyka podejmowania przez akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów decyzji inwestycyjnych na podstawie niepełnych danych.

Ponadto, we Wniosku Emitent podkreślił, że opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych, o których mowa w Raportach nie wynikało z zaniedbania lub ze złej woli Zarządu Emitenta a przyczyn obiektywnie od niego niezależnych, w tym przede wszystkim braku dostępów do ESPI, dokumentacji księgowej i korporacyjnej Spółki.

Emitent zwrócił się do Przewodniczącego KNF o rozpatrzenie Wniosku na jednym z najbliższych posiedzeń KNF. O uzyskaniu odpowiedzi Emitent poinformuje raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-09 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki