REKLAMA

SARE Spółka Akcyjna: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta

2015-01-15 16:27
publikacja
2015-01-15 16:27
Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09 stycznia 2015 r., na mocy uchwały nr 86 Walnego Zgromadzenia spółki SARE SA, na stanowiska Członków Rady Nadzorczej SARE SA zostały powołane następujące osoby: Pan Krzysztof Wiśniewski, Pan Adam Guz, Pan Damian Rutkowski, Pan Jerzy Śliwa oraz Pan Przemysław Marcol. Zgodnie ze statutem spółki SARE SA Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. W związku z powyższym, w chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej SARE SA wchodzą:, Pan Krzysztof Wiśniewski, Pan Adam Guz, Pan Damian Rutkowski, Pan Jerzy Śliwa oraz Pan Przemysław Marcol.
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Adam Guz
Pan Adam Guz jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie z dyplomem BBA Thames Valley University London. Założyciel i akcjonariusz LETUS CAPITAL SA z 20-letnim doświadczeniem na rynku doradztwa finansowego. Zrealizował wiele transakcji typu VC/PE ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w MSP, przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Na rynku doradczym obecny od 1993 roku. Zrealizował ponad 100 projektów. Wartość przeprowadzonych transakcji szacowana jest na ponad 100 mln EUR.

Pan Adam Guz w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:
a) Letus Capital SA – Prezes Zarządu - na chwilę obecną

b) OS3 Group SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

c) Alumast SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

d) KDG Investment Limited – Dyrektor Generalny – na chwilę obecną

e) Consorg SA - Członek Rady Nadzorczej w latach 2009-2013 r.

f) Giełdowy Dom Maklerski Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej w latach 2010-2012 r.

g) Hefal Serwis SA - Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2012 r.

Pan Adam Guz nie był skazany jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.
Pan Adam Guz nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.
Emitent również podaje do wiadomości, iż Pan Adam Guz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pan Adam Guz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Wiśniewski
Pan Krzysztof Wiśniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Marketing
i Zarządzanie oraz studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Rotterdam/GFKM/Uniwersytet Gdański. W 2012 roku objął stanowisko Partnera w WSI Capital, gdzie odpowiada za strategiczne zarządzanie spółkami portfelowymi i proces wyjścia z inwestycji oraz rozwój funduszu zgodny
z założeniami udziałowców i partnerów biznesowych połączony z nadzorowaniem procesów inwestycyjnych i wyników finansowych. Wcześniej, w latach 2009-2012 pełnił funkcję Country Managera w oddziale międzynarodowej firmy Manutan, odpowiadając za wynik finansowy spółki
w Polsce. Równolegle w latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Siódemka S.A., nadzorując działalność handlową firmy. W latach 2008 – 2009 prowadził działalność doradczą
w zakresie restrukturyzacji firm, doradztwa biznesowego oraz audytów działów handlowych
i operacyjnych. Wcześniej w latach 1998 – 2008 rozwijał swoją karierę w międzynarodowej firmie LYRECO Polska S.A., gdzie po roku pracy na stanowisku Managera Regionu Sprzedaży otrzymał awans na stanowisko Dyrektora Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych i z sukcesami piastował to stanowisko przez 9 kolejnych lat. Wcześniejsze doświadczenia obejmują 1,5 roczną pracę w firmie TOP 2000
z odpowiedzialnością za zarządzanie regionem sprzedaży. W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję Kierownika Działu Dystrybucji i Specjalisty ds. szkoleń w firmie ARCUS Sp. z o.o. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Fundacji Centrum Prywatyzacji, gdzie pracował w latach 1991-1993.
Pan Krzysztof Wiśniewski w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:
a) WSI Capital Sp. z o.o. Sp.K. - Wspólnik (ponadto od 2013 roku komplementariuszem tej Spółki jest WSI Capital Sp. z o.o., do której reprezentowania uprawniony jest samodzielnie członek zarządu, w tym p. K. Wiśniewski) - na chwilę obecną,
b) WSI Capital Sp. z o.o. - Prezes Zarządu – na chwilę obecną
c) WS Investments Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu - na chwilę obecną
d) Sports Hospitality Sp. z o.o. – wspólnik, w latach 2012-2014 r.
e) OS3 Group SA - Prezes Zarządu na chwilę obecną oraz Członek Rady Nadzorczej w latach 2012-2014 r.
f) Numed Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną
g) Deslima Polska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu na chwilę obecną oraz Wspólnik do 2013 r.
h) D35 SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną
i) Clarite Polska SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną
Pan Krzysztof Wiśniewski nie był skazany jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.
Pan Wiśniewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.
Emitent również podaje do wiadomości, iż Pan Krzysztof Wiśniewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pan Krzysztof Wiśniewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej: Jerzy Śliwa
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach
na kierunku ubezpieczenia gospodarcze. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał
w KWK Halemba przez 10 lat pełniąc funkcje kierownicze do stopnia nadsztygara. W okresie transformacji ustrojowej od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w firmie handlowej oraz w Centrali TU "Fenix" SA, później przez pięć lat był pełnomocnikiem syndyka w TU Fenix SA oraz TU Polisa SA.
W 2003 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w firmie kurierskiej Siódemka Sp. z o.o., na którym przez 6 lat odpowiadał za współtworzenie spójnej strategii spółki, kierując jej działalnością wprowadził ją do grona największych firm kurierskich w kraju. Od 2009 przez kolejne 2 lata był Członkiem Rady Nadzorczej tej firmy. W latach 2005 - 2012 był współwłaścicielem i Prezesem Zarządu firmy IT Alfa Projekt Sp. z o.o. do momentu sprzedaży funduszowi Abris Capital. Od października 2014 jest doradcą w WSI Capital Limited. Jego wiedza i doświadczenie w zakresie rozwoju finansowego i budowania silnej pozycji firmy na rynku wspomagają zarządzanie i tworzenie strategii firmy.
Pan Jerzy Śliwa w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:
a) Alfa Projekt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i współwłaściciel w latach 2009-2012 r.

b) WSI Capital Sp. z o.o. – Doradca – na chwilę obecną
Pan Jerzy Śliwa nie był skazany jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.
Pan Jerzy Śliwa nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.
Emitent również podaje do wiadomości, iż Pan Jerzy Śliwa nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pan Jerzy Śliwa nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej: Damian Rutkowski
Pan Damian Rutkowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budownictwa. Ukończył również studium Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem na wspólnym rynku UE na warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Od początku kariery zawodowej związany
z branżą nowych technologii, marketingu oraz IT. Współzałożyciel i wieloletni uczestnik organów zarządczych i nadzorczych kilkunastu spółek z tego obszaru (w tym liderów w swojej dziedzinie). Współzałożyciel spółki SARE SA oraz OS3 multimedia / OS3 Group SA, które odznaczają się najdłuższymi stażami na rynku w obszarze komunikacji marketingowej. Pan Damian Rutkowski jest współzałożycielem spółki Medousa SA (właściciela marki fotosik.pl), która po połączeniu kapitałowym z DigitalAvenue SA zadebiutowała na NewConnect jako jedna z pierwszych w historii tego rynku. Współtworzył również takie firmy jak Hostersi Sp. z o.o. ; Tupolska Sp z o.o.

Pan Damian Rutkowski w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:
a) OS3 Group SA – Członek Zarządu – na chwilę obecną oraz Prezes Zarządu w latach 2011-2013
b) OS3 Multimedia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu w latach 2010-2013 r.
c) SARE SA – Wiceprezes Zarządu w latach 2010-2012 r.
d) SARE SA – Prokurent w latach 2012-2014 r.
e) TuPolska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu w latach 2009-2014 r.
f) Hostersi Group SA – Członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2012 r.
Pan Damian Rutkowski nie był skazany jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.
W spółce Hostersi Group S.A., w której sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej prowadzona była likwidacja spółki, która była wynikiem zgodnej decyzji wszystkich akcjonariuszy, co do rozwiązania spółki.
Emitent również podaje do wiadomości, iż Pan Damian Rutkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pan Damian Rutkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej: Przemysław Marcol
Pan Przemysław Marcol jest absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, na kierunku Prawo. W 2008 roku rozpoczął pracę jako prawnik spółki SARE sp. z o.o.
z siedzibą w Rybniku, wcześniej pierwsze kroki stawiał jako prawnik w spółce OS3 sp. z o.o. Od roku 2008 do dnia dzisiejszego zajmuje się obsługą prawną spółki Hostersi sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Od roku 2009 do dnia dzisiejszego świadczy usługi prawne na rzecz spółki tuPolska sp. z o.o. Wraz
z rozwojem spółki SARE sp. z o.o. zajmował się obsługą prawną kolejno tworzonych przez spółkę SARE sp. z o.o. spółek zależnych tj. INIS sp. z o.o., mr Target sp. z o.o. oraz Salelifter sp. z o.o. W roku 2013, po skończeniu aplikacji, zdał egzamin komorniczy. Od roku 2013 jest jednym z fundatorów Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Hostersi Group S.A. Od roku 2010 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki SARE S.A., w której w latach 2013/2014 pełnił funkcję Przewodniczącego.
Pan Przemysław Marcol w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:
a) Fundacja FORCE – Prezes Zarządu – na chwilę obecną
b) SARE SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną
c) Hostersi Group SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2011-2012 r.
Pan Przemysław Marcol nie był skazany jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.
W spółce Hostersi Group S.A., w której sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej prowadzona była likwidacja spółki, która była wynikiem zgodnej decyzji wszystkich akcjonariuszy, co do rozwiązania spółki.
Emitent również podaje do wiadomości, iż Pan Przemysław Marcol nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pan Przemysław Marcol nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki