2,4400 zł
-4,69% -0,1200 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-25
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. otrzymał od VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (00-057) Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:

„Fundusz inwestycyjny pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”) reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawą o ofercie”), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku powzięciem informacji o zarejestrowaniu w dniu 19 lutego 2020 r. obniżenia kapitału zakładowego (na podstawie raportu bieżącego z dnia 21 lutego 2020 r.) spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119088 („Spółka”), w ramach skupu 700 000 akcji własnych przez Spółkę, zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego

a) bezpośrednio

Przed umorzeniem Fundusz posiadał bezpośrednio 10 556 653 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 63,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 10 666 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 63,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Przed umorzeniem Fundusz posiadał pośrednio 700 000 (siedemset tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 4,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 700 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) łącznie Fundusz i podmiot zależny

Przed umorzeniem Fundusz i podmiot zależny posiadał łącznie 11 256 653 (jedenaści milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 67,38% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 256 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych

a) bezpośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 10 556 653 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 65,96% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 10 556 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

b) pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu, nie posiadają akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-25 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.