REKLAMA

SANWIL HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-27 15:40
publikacja
2021-01-27 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 757 z 2018 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, zgodny z postanowieniami wspomnianego rozporządzenia, terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2021:

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- I kwartał 2021: 28.05.2021 r.
- III kwartał 2021: 29.11.2021 r.

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2021: 30.09.2021 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu: 30.04.2021 r.

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] informuje, że podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2020 r. i za II kwartał 2021 r.

Na podstawie § 62 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.


Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki