REKLAMA

SANWIL HOLDING SA: I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.

2021-06-02 22:40
publikacja
2021-06-02 22:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._nr_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2021_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_2_-_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_3_-_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019,_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_4_-_Raport_z_oceny.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000119088, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin).

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
Zal. nr 1 - Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ na 30.06.2021 r.pdfZal. nr 1 - Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ na 30.06.2021 r.pdf Zal. nr 1 - Ogloszenie o zwolaniu ZWZ
Zal. nr 2 - Projekty uchwal.pdfZal. nr 2 - Projekty uchwal.pdf Zal. nr 2 - Projekty uchwal
Zal. nr 3 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019, 2020.pdfZal. nr 3 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019, 2020.pdf Zal. nr 3 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zal. nr 4 - Raport z oceny.pdfZal. nr 4 - Raport z oceny.pdf Zal. nr 4 - Raport z oceny

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki