REKLAMA

SANTANDER BANK POLSKA SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

2022-04-27 17:23
publikacja
2022-04-27 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2022 r. byli:
- Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 68 880 774 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 82,26% głosów na tym zgromadzeniu i 67,41% w ogólnej liczbie głosów oraz
- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 5 400 000 głosów, co stanowiło 6,45 % głosów na tym zgromadzeniu i 5,28% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


27-04-2022


Re. Annual General Meeting of Santander Bank
Polska S.A. – list of shareholders with at least 5% of the total voting
power


Current report no. 12/2022


Santander Bank Polska S.A. (“the Bank”)
hereby advises that at the Annual General Meeting (“AGM”) of the Bank
held on 27 April 2022 the shareholders with at least 5% of the total
voting power at this AGM were:


- Banco Santander S.A. with its registered
office in Santander, Spain. The shares held by Banco Santander S.A.
carried 68 880 774 votes, which constituted 82.26 % votes at the AGM and
67.41% total votes and


- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny with its registered office in Warsaw. The shares held by
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny carried 5 400 000
votes, which constituted 6.45 % votes at the AGM and 5.28% total votes.


Legal basis:


Article 70 point 3 of the Act of 29 July
2005 on public offering and terms and condition of introducing financial
instruments to the organizes trading system and on public companies


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Anna Kapica dyrektor
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki