380,80 zł
1,60% 6,00 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-10
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 roku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Zarządu Banku jest przeprowadzenie zwolnień do 1400 pracowników Banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych w Banku na dzień 31 grudnia 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Banku w dniu 10 stycznia 2019 r. powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Zarząd Banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku.

Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Banku, która w całości obciąży wynik Banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Banku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 1/201910-01-2019Re.:
Indended collective redundancies


The Management Board of Santander Bank
Polska S.A. with its registered office in Warsaw (“the Bank”) advise
that on 10 January 2019, as per the Act of 13 March 2003 on special
rules of terminating employment contracts for reasons not attributable
to the employees, they adopted a resolution on the intended collective
redundancies and the start of the consultation procedure for collective
redundancies.


The intention of the Management Board of the
Bank is to make up to 1,400 employees of the Bank redundant, i.e.
approx. 11% of all employed at the Bank as at 31 December 2018, between
February and 31 December 2019.


On 10 January 2019, the Management Board of
the Bank will inform company-level trade unions about the reason for the
intended collective redundancies and ask them to join the consultation
process. In addition, the Management Board of the Bank will advise the
labour office of the intended collective redundancies at the Bank.


The Bank will publish another announcement
on collective redundancies on completion of the consultations with the
trade unions, as required by applicable laws, which will include
information about the estimated provision to be raised for restructuring
of employment at the Bank which will be fully charged to the Bank's
financial results. The final amount of the provision and the impact of
the employment restructuring on the Bank's financial performance will be
disclosed in the financial statements.


Legal basis:Art. 17 clause 1 MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-10 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl