290,0000 zł
6,93% 18,8000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_tj_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_tj_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 30 października 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 30 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Banku przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 23 września 2019 r. uchwałą nr 6 (sygn. akt. Wa XII.Ns-Rej. KRS 70576/19/235).

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 pkt 18 Statutu:
„18) pośredniczenie w świadczeniu usług acquiringu transakcji płatniczych,”

Nowe brzmienie §7 ust. 1 pkt 18 Statutu:
„18) pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług acquiringu,”.

Tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zarejestrowaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut tj pl.pdfStatut tj pl.pdf Tekst jednolity Statutu Banku
Statut tj en.pdfStatut tj en.pdf Consolidated text of the Bank's Statute

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 35/2019


Re: Registration of amendment to the Bank’s
Statutes as adopted by the Extraordinary General Meeting in National
Court Register


Management Board of Santander Bank Polska
S.A. (“the Bank”) hereby states that on 30 October 2019 it was informed
that on 30 October 2019, the District Court for capital city of Warsaw
in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register,
entered into the National Court Register the amendment to the Bank's
Statute adopted by resolution no. 6 of the Extraordinary General Meeting
of the Bank held on 23 September 2019 (ref. WA XII.Ns-Rej. KRS
70576/19/235).


Previous wording of § 7 clause 1 item 18 of
the Statute:


“18) intermediation in providing acquiring
services for payment transactions,”


New wording of § 7 clause 1 item 18 of the
Statute:


“18) intermediation in conclusion the
agreements related to acquiring services,”


The consolidated text of the Bank's Statute
including the amendment is attached to this report.


Legal basis:


§5 item 1 of the Finance Minister's
Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by
the issuers of securities and the rules of equal treatment of the
information required by the laws of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.