REKLAMA

SANTANDER BANK POLSKA SA: Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

2021-12-30 14:21
publikacja
2021-12-30 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-30
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 30 grudnia 2021 r. przez Bank oraz przez Santander Consumer Bank S.A. (“SCB") będącą spółką zależną Banku, wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem IV kwartału 2021 r. wynosi 561 mln złotych, w tym Bank 454 mln złotych oraz SCB 107 mln złotych.

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące wymienionych rezerw ujawnione zostaną w raporcie rocznym za rok 2021.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


30-12-2021


Current report no. 38/2021


Re: Raising provisions for legal risk
attached to the FX mortgage loans portfolio in Santander Bank Polska
Group


The Management Board of Santander Bank
Polska S.A. ("Bank") hereby informs that in connection with the
decisions made on 30 December 2021 by the Bank and by Santander Consumer
Bank S.A ("SCB"), a subsidiary of the Bank, the impact of provisions for
the legal risk attached to the FX mortgage loans portfolio on the
consolidated pre-tax profit for Q4 2021 will be PLN 561m, of which PLN
454m for the Bank and PLN 107m for SCB.


Additional detailed information on the said
provisions will be disclosed in the annual report for 2021.


Legal basis:


Article 17(1) of the Market Abuse Regulation


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-30 Anna Kapica dyrektor
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki