380,80 zł
1,60% 6,00 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nawiązując do raportów bieżących nr 46/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku oraz nr 49/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, Zarząd Santander Bank Polska S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku nastąpiło rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych serii I ("BPW") wyemitowanych przez Santander Bank Polska S.A. Wszystkie BPW na łączną kwotę 150.000.000,00 PLN zostały objęte przez posiadaczy, na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 49/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku.

Termin wykupu BPW przypada na dzień 21 czerwca 2019 roku. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,05%.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 50/201821-12-2018Re:
Settlement of the issue of deposit certificates of Santander Bank Poska
S.A. – certificates of deposit series I


In relation to following reports: no.
46/2018 of 27 November 2018 and no. 49/2018 of 14 December 2018, the
Management Board of Santander Bank Polska S.A. hereby advises that on 21
December 2018, the issue of I-series certificates of deposit ("CDs")
issued by Santander Bank Polska S.A. was settled. All the CDs for a
total amount of PLN 150.000.000,00 were taken up by the investors, on
the terms specified in the current report no. 49/2018 of 14 December
2018.


The redemption date of the CDs is 21 June
2019. The CDs will bear a fixed interest rate equal to 2,05%.


Legal basis:


Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014
of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-21 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl