306,6000 zł
1,66% 5,0000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), dotyczące zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ("Rozporządzenie") na poziomie Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,04 p.p., dla łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,03 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,02 p.p. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


19-11-2019


Current report no 38/2019


Re. PFSA letter imposing on Santander Bank
Polska S.A. the amount of an additional capital requirement for the
Bank's Group


The Management Board of Santander Bank
Polska S.A. ("Bank") hereby reports that on 19 November 2019 received
the letter from the Polish Financial Supervision Authority ("PFSA")
concerning imposing on the Bank the amount of an additional capital
requirement over the amount calculated in accordance with detailed rules
defined in Regulation (EU) No 575/2013 ("Regulation") for the Bank'
Group.


The PFSA imposed the additional capital
requirement covering the risk of the foreign currency mortgage loans for
households, at Bank's Group level at amount 0.04 p.p., for the amount
calculated in accordance with article 92 item 1 letter c of the
Regulation , which should be covered at least in 75% by Tier I funds
(equivalent to own funds requirement of 0.03 p.p. over the amount
calculated in accordance with article 92 item 1 letter b of the
Regulation) and at least in 56% of the common equity Tier I capital
(equivalent to own funds requirement of 0.02 p.p. over the amount
calculated in accordance with art. 92 clause 1 letter a of the
Regulation no. 575/2013).


Legal basis: art. 17 of (1) MAR – inside
information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.