318,8000 zł
0,13% 0,4000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
7._powolanie_nowego_czlonka_RN_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._powolanie_nowego_czlonka_RN_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10._zmiana_Statutu_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10._zmiana_Statutu_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11._wynagrodzenia_RN_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11._wynagrodzenia_RN_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania):
- zgłoszenie kandydatury Pani Isabel Guerreiro na członka Rady Nadzorczej wraz z jej życiorysem oraz
- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 września 2019 r. do punktów 7, 10 oraz 11 porządku obrad, tj. projekty uchwał (i) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku, (ii) w sprawie zmiany w Statucie Banku oraz (iii) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Życiorys Pani Isabel Guerreiro oraz projekty otrzymanych uchwał Bank przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku dotycząca zgłoszonej kandydatury wraz z wynikiem oceny odpowiedniości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
7. powołanie nowego członka RN_pl.pdf7. powołanie nowego członka RN_pl.pdf projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad_pl
7. powołanie nowego członka RN_en.pdf7. powołanie nowego członka RN_en.pdf draft resolution to the item 7 of the agenda_en
10. zmiana Statutu_pl.pdf10. zmiana Statutu_pl.pdf projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad_pl
10. zmiana Statutu_en.pdf10. zmiana Statutu_en.pdf draft resolution to the item 10 of the agenda_en
11. wynagrodzenia RN_pl.pdf11. wynagrodzenia RN_pl.pdf projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad_pl
11. wynagrodzenia RN_en.pdf11. wynagrodzenia RN_en.pdf draft resolution to the item 11 of the agenda_en
CV_pl.pdfCV_pl.pdf CV_pl
CV_en.pdfCV_en.pdf CV_en

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 26/2019


12-09-2019


Re: Candidate for the Supervisory Board and
drafts of EGM resolutions submitted by the shareholder


The Management Board of Santander Bank
Polska S.A. (“the Bank”) informs that on 12 September 2019 it received
from its shareholder – Banco Santander S.A. with its registered office
in Santander (Spain):


- candidature of Ms Isabel Guerreiro for a
member of the Supervisory Board together with her resume and


- draft resolutions of the Extraordinary
General Meeting convened for 23 September 2019 related to items 7, 10
and 11 of the Agenda, i.e. the drafts resolution (i) re appointing the
Supervisory Board Member, (ii) re amendment to the Bank’s Statute and
(iii) re determination of the remuneration for newly appointed
Supervisory Board Member and amendments to the Annual General Meeting
resolution no. 41 dated 17 May 2017 re. determining the remuneration of
the Supervisory Board members.


Isabel Guerreiro’s resume and the drafts
resolutions submitted by a shareholder are attached to this report.


Recommendation of the Nominations Committee
of Bank's Supervisory Board on proposed candidate together with the
outcome of suitability assessment will be posted on the Bank’s website:
www.santander.pl/wza


Legal basis:


§19 clause 1 item 4 of the Finance
Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports
published by the issuers of securities and the rules of equal treatment
of the information required by the laws of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. podziału Santander Securities Spółka Akcyjna, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany w statucie, ustalenia wynagrodzenia dla nowego członka RN oraz zmiany uchwały ZWZ nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków RN.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.