306,6000 zł
1,66% 5,0000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Daty przekazywania raportów okresowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2020 raportów okresowych:

Raport roczny jednostkowy za 2019 r. – 20.02.2020 r..
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 20.02.2020r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.- 6.05.2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 22.07.2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 28.10.2020 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2019 rok zostaną przekazane w dniu 29.01.2020 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


3-12-2019


Current report no. 39/2019


Re.: Dates of publishing reports.


Santander Bank Polska SA (“the Bank”)
announces the following dates of publishing financial reports in 2020: Unconsolidated
annual report for 2019 – 20.02.2020


Consolidated annual report for 2019 –
20.02.2020


Consolidated quarterly report for Q1 2020 –
6.05.2020


Consolidated half-yearly report for the H1
2020 - 22.07.2020


Consolidated quarterly report for Q3 2020 -
28.10.2020


Additionally, the Bank advises that selected
unaudited consolidated financial information for 2019 will be published
in a current report on 29.01.2020.


Additionally, the Bank advises that the
published consolidated quarterly reports and the consolidated
half-yearly report will include condensed unconsolidated quarterly
financial information and condensed unconsolidated half-yearly financial
statement.


Legal basis:


§ 80 section 1 and § 79 section 2 of the
Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and financial
reports published by the issuers of securities and the rules of equal
treatment of the information required by the laws of a non-member state.
(Journal of Laws 2018.757 dated 2018.04.20).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.