REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2022-03-25 07:16
publikacja
2022-03-25 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_SF_2021_24.03.2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 1 171 680,00 976 070,00 255 965,00 218 157,00
II. Zysk operacyjny 39 850,00 44 079,00 8 706,00 9 852,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 37 728,00 36 563,00 8 242,00 8 172,00
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 30 451,00 36 217,00 6 652,00 8 095,00
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 74 998,00 153 235,00 16 384,00 34 249,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 16 253,00 -109 341,00 3 551,00 -24 438,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -119 722,00 -13 664,00 -26 154,00 -3 054,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -28 470,00 30 280,00 -6 220,00 6 768,00
IX. Liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00
XII. Zysk na jedną akcję 1,13 1,35 0,25 0,30
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,11 1,32 0,24 0,29
XIV. Aktywa razem 939 670,00 1 004 181,00 204 303,00 217 600,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 96 345,00 143 457,00 20 947,00 31 086,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 341 298,00 362 672,00 74 205,00 78 589,00
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 502 027,00 498 052,00 109 151,00 107 925,00
XVIII. Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 169,00 1 165,00
List Prezesa Zarządu oraz oswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostały przekazane w raporcie rocznym Spółki Sanok RC S.A. za 2021 rok, w dniu 25 marca 2022 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31.zip259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31.zip sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Sanok RC
259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31.zip.xades259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31.zip.xades podpisy do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z działalności Grupy.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy.xhtml sprawozdanie Zarządu z działalności GK Sanok RC
Sprawozdanie z działalności Grupy.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Grupy.xhtml.xades podpisy do sprawozdania z działalności
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmloświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml oświadczenie Zarządu
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesoświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do oświadczenia Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmlinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml informacja Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do informacji Zarządu
OświadczenieRN.xhtmlOświadczenieRN.xhtml oświadczenie Rady Nadzorczej
RN ocena SF 2021_24.03.2022.xhtmlRN ocena SF 2021_24.03.2022.xhtml ocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021.xhtmlSprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021.xhtml.XAdES podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki