REKLAMA

SANOK RC SA: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie - korekta informacji z dnia 5 stycznia 2023 r.

2023-01-09 12:48
publikacja
2023-01-09 12:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie - korekta informacji z dnia 5 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Sanok RC S.A. przekazuje otrzymaną 9 stycznia 2023 roku korektę informacji z dnia 5 stycznia 2023 r., od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz S.A.:

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE, uprzejmie informuje, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Sanok Rubber Company S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 15%.

Przed połączeniem:
Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 793.838 akcji, stanowiących 2,95% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 793.838 głosów z akcji stanowiących 2,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 3.347.583 akcji, stanowiących 12,45% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 3.347.583 głosów z akcji stanowiących 12,45% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Po połączeniu:
Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 4.141.421 akcji, stanowiących 15,41% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 4.141.421 głosów z akcji stanowiących 15,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE informuje, że:
• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu Sanok RC S.A.
2023-01-09 Piotr Dołęga Członek Zarządu Sanok RC S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki