REKLAMA

SANOK RC SA: Zawiadomienie o zbyciu akcji Sanok RC S.A.

2022-09-06 16:11
publikacja
2022-09-06 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Sanok RC S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Sanok Rubber Company S.A. ("Spółka") przekazuje informację otrzymaną od Nationale-Nederlanden PTE w dniu 5 września 2022 roku:
Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), informujemy, że w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji spółki Sanok Rubber Company S.A. (dalej „Spółka”) w dniu 30 sierpnia 2022 r. NationaleNederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) zbył akcje Spółki czym zmniejszył stan posiadania akcji Spółki o 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Liczba akcji przed rozliczeniem transakcji: 3.140.848 szt tj. 11,68% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.
Liczba akcji po rozliczeniu transakcji: 2.775.832 szt tj. 10,33% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2022-09-06 Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki