SANOK RC SA: Uchwały ZWZA. Projekt uchwały poddanej pod głosowanie. Dywidenda za 2018 rok.

2019-06-14 17:29
publikacja
2019-06-14 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZA2019_uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA2019_projekt_uchwaly_20.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Uchwały ZWZA. Projekt uchwały poddanej pod głosowanie. Dywidenda za 2018 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
1. Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz projekt uchwały nr 20, która była poddana pod głosowanie WZA i nie została podjęta.

2. Na podstawie §19 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 26 881 922,00 zł, przy czym:
a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł,
b) dzień dywidendy: 3 lipca 2019 r.,
c) termin wypłaty dywidendy: 10 lipca 2019 r.,
Liczba akcji objętych dywidendą: 26 881 922.
Załączniki
Plik Opis
WZA2019_uchwaly_podjete.pdfWZA2019_uchwaly_podjete.pdf Treść podjętych uchwał
WZA2019_projekt uchwaly 20.pdfWZA2019_projekt uchwaly 20.pdf Projekt uchwały, która nie została podjęta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2019-06-14 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki