REKLAMA

SANOK RC SA: Uchwały ZWZA. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie formalnym.

2020-08-31 16:43
publikacja
2020-08-31 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZA2020_uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZA2020_PolitykawynagrodzenczlonkowZarzaduiRadyNadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Uchwały ZWZA. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie formalnym.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż pełnomocnik Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "ZŁOTA JESIEŃ" zgłosił do protokołu sprzeciw formalny do odmowy przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględnienia wniosku pełnomocnika Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "ZŁOTA JESIEŃ" o przeprowadzenie głosowania w sprawie kolejności głosowania nad projektami uchwały nr 3 zgłoszonymi przez Zarząd Sanok Rubber Company S.A. i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ".
Załączniki
Plik Opis
NWZA2020_uchwaly podjete.pdfNWZA2020_uchwaly podjete.pdf Treść podjętych uchwał
NWZA2020_PolitykawynagrodzeńczłonkówZarząduiRadyNadzorczej.pdfNWZA2020_PolitykawynagrodzeńczłonkówZarząduiRadyNadzorczej.pdf Załącznik do Uchwały nr 2 - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2020-08-31 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki