REKLAMA
PILNE

SANOK RC SA: Uchwała Rady Nadzorczej Sanok RC SA udzielająca Zarządowi zgody na rozpoczęcie nabywania akcji własnych Spółki.

2022-07-21 16:26
publikacja
2022-07-21 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej Sanok RC SA udzielająca Zarządowi zgody na rozpoczęcie nabywania akcji własnych Spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Sanok Rubber Company S.A. ("Spółka") informuje, że:
1) W dniu 21 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §2 pkt 5 i pkt 7 Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podjęła uchwałę: (i) udzielającą Zarządowi Spółki zgody na rozpoczęcie nabywania akcji własnych Spółki w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego utworzonego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, (ii) określającą maksymalną liczbę akcji do nabycia w okresie do dnia 28 czerwca 2024r. w ilości 806.457, stanowiących łącznie nie więcej niż 3% kapitału zakładowego Spółki, (iii) określającą maksymalną cenę za akcje w wysokości 18 zł za jedną akcję oraz (iv) wyrażającą zgodę na rozpoczęcie skupu akcji przed określeniem przez Radę Nadzorczą pierwszych osób uprawnionych do nabycia akcji.
2) Program nabywania akcji własnych Spółki został przyjęty Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
3) Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego zostaną przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.
4) Zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu: (i) Spółka może nabyć nie więcej niż 806.457 akcji, stanowiących w dacie podjęcia tej Uchwały łącznie nie więcej niż 3% kapitału zakładowego Spółki, (ii) cena nabycia akcji nie może być niższa niż 10 zł za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 18 zł za jedną akcję, (iii) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji obowiązuje do dnia 28 czerwca 2024r.
5) W celu sfinansowania nabywania akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, utworzony został w Spółce kapitał rezerwowy na potrzeby Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i przeznaczonego na zapłatę ceny za akcje nabyte przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia - wysokość kapitału rezerwowego wynosi 15 milionów złotych i jest to maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego.

podstawa prawna raportu:
Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia MAR oraz Artykuł 2 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 08.03.2016r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu
2022-07-21 Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki