REKLAMA
WEBINAR

SANOK RC SA: Rozliczenie sprzedaży udziałów Spółki zależnej QMRP

2022-11-03 19:14
publikacja
2022-11-03 19:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-03
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Rozliczenie sprzedaży udziałów Spółki zależnej QMRP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3-go listopada 2022 r. został zakończony proces rozliczenia transakcji sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych spółki zależnej QMRP (umowa SPA) pomiędzy Sanok RC S.A. (jako Sprzedającym) a Qingdao Zhangshi Shangija Technology CO., LTD (jako Kupującym) będącej przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 03/2022 oraz nr 15/2022.
Wobec powyższego Spółka informuje, że wynik przeprowadzonego rozliczenia wyżej wymienionej transakcji, a tym samym wyłączenia Spółki zależnej QMRP z konsolidacji, będzie miał następujący wpływ na sprawozdania finansowe Spółki za rok 2022:
1. w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego negatywny wpływ przedmiotowej transakcji na wynik jednostkowy Spółki w roku 2022 wynosi 10,2 mln zł – wartość ta została ujęta w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 6 miesięcy 2022,
2. w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company negatywny wpływ na wynik skonsolidowany w roku 2022 wynosi 13,9 mln zł jako konsekwencja wyłączenia Spółki zależnej QMRP z konsolidacji – wartość ta zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 9 miesięcy 2022.
Spółka informuje również, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej.
Prezentowane wielkości mogą ulec zmianie w ramach weryfikacji przedmiotowej transakcji przez biegłego rewidenta jaka będzie miała miejsce w trakcie przygotowywania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Spółki, wpływ opisanego zdarzenia na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-03 Piotr Szamburski Prezes Zarządu Sanok RC SA
2022-11-03 Piotr Dołęga Członek Zarządu Sanok RC SA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki