SANOK RC SA: Projekty uchwał na WZA zgłoszone przez Akcjonariusza.

2019-05-24 10:29
publikacja
2019-05-24 10:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZA2019_projekty_uchwal_Akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Projekty uchwał na WZA zgłoszone przez Akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sanok RC S.A. ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień", jako akcjonariusza Spółki, reprezentującego ponad 10% kapitału zakładowego Spółki o zgłoszeniu propozycji następujących uchwał określonych porządkiem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019r.:
w pkt 9) porządku obrad WZ w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok 2018 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, oraz
w pkt 11) porządku obrad WZ w sprawie podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółki.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.
Załączniki
Plik Opis
WZA2019_projekty uchwal Akcjonariusza.pdfWZA2019_projekty uchwal Akcjonariusza.pdf projekty Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2019-05-24 Rafał Grzybowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki