REKLAMA

SANOK RC SA: Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez Akcjonariusza.

2020-08-10 10:52
publikacja
2020-08-10 10:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZA2020_projekt_Akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-10
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez Akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sanok RC S.A. ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień", jako akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o zgłoszeniu do spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r. następującego projektu uchwały:
w pkt 6) porządku obrad WZ: podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.
Załączniki
Plik Opis
NWZA2020_projekt Akcjonariusza.pdfNWZA2020_projekt Akcjonariusza.pdf projekt Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-10 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2020-08-10 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki