REKLAMA

SANOK RC SA: Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.

2021-09-23 15:34
publikacja
2021-09-23 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sanok RC S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 23 września 2021 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa").
Przedmiotem podpisanej Umowy jest limit kredytowy wielocelowy w kwocie 150 mln PLN do wykorzystania w PLN, EUR i USD.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej (WIBOR 1M dla PLN, EURIBOR 1M dla EUR, LIBOR 1M dla USD) powiększonej o marżę banku.
Okres kredytowania: od dnia 23 września 2021 roku do dnia 23 września 2023 roku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 60 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości do 15 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz weksel in blanco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu
2021-09-23 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki