Rząd zatwierdził program przygotowań do bezumownego brexitu

2019-03-05 15:49, akt.2019-03-05 17:20
publikacja
2019-03-05 15:49
aktualizacja
2019-03-05 17:20
fot. Stefan Wermuth / Reuters

Rada Ministrów przyjęła we wtorek na wniosek MSZ uchwałę zatwierdzającą program przygotowań Polski do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy wyjścia - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak podano w komunikacie CIR, przygotowana z inicjatywy resortu dyplomacji uchwała przedstawia "rządowe inicjatywy legislacyjne, działania organizacyjne oraz informacyjno-pomocowe dla obywateli i przedsiębiorców w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE". Zaznaczono zarazem, że przygotowania na wypadek bezumownego brexitu "trwają od wielu miesięcy i są na zaawansowanym etapie".

CIR podkreśliło, że - w związku z politycznym zobowiązaniem premierów Mateusza Morawieckiego i Theresy May do zapewnienia ochrony praw Polaków w Wielkiej Brytanii - priorytetem rządu w ramach przygotowań do brexitu jest "udzielenie tożsamych gwarancji dla Brytyjczyków w Polsce". "Równoległym celem jest stworzenie rozwiązań pomostowych dla polskich przedsiębiorców i konsumentów pozwalających na płynne dostosowanie się do nowych warunków współpracy z partnerami brytyjskimi" - czytamy w komunikacie.

Częścią zatwierdzonego przez rząd programu są m.in. projekty ustaw dot. uregulowania pobytu Brytyjczyków w Polsce i gwarancji ich dostępu do rynku pracy, działalności gospodarczej i świadczeń społecznych. Zgodnie z nim mieszkający w Polsce obywatele brytyjscy będą mieli czas na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt do 31 grudnia 2020 r.

Według projektu prawo do złożenia takiego wniosku będą mieli wszyscy Brytyjczycy, którzy mieli prawo pobytu w Polsce przed brexitem, tj. 29 marca b.r., oraz członkowie ich rodzin, m.in. małżonkowie, dzieci do 21 roku życia i rodzice będący na utrzymaniu takiego obywatela.

O zezwolenie na pobyt stały będą się mogły ubiegać osoby posiadające taki status przed brexitem. Pozostałe osoby będą mogły uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na pięć lat. Po pięcioletnim legalnym pobycie w Polsce Brytyjczycy i członkowie ich rodzin będą mieli prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały.

Brytyjczycy i członkowie ich rodzin, których pobyt w Polsce zostanie uznany za legalny od 30 marca b.r. do 31 grudnia 2020 r. i w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt, zachowają - według projektu - prawo wykonywania pracy w Polsce i prowadzenia w naszym kraju działalności gospodarczej pod warunkiem, że rozpoczęli ją przed brexitem. Uprawnienia te będą im też przysługiwały po udzieleniu zezwolenia na pobyt.

Ze względu na ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia projekt ustawy określa również zasady: przyznawania i wypłaty świadczeń z zabezpieczenia społecznego z uwzględnieniem okresów pracy i zamieszkania w Wielkiej Brytanii oraz prowadzenia działalności w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego ze Zjednoczonego Królestwa, świadczącego usługi agencji zatrudnienia w naszym kraju.

Reguluje też przepisy dotyczące delegowania pracownika do Polski z Wielkiej Brytanii, ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą zagranicznym z Wielkiej Brytanii, uczestnictwa w obrocie gospodarczym brytyjskich osób zagranicznych, przystępowania obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do czasu udzielenia im zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały.

W projekcie określono ponadto sprawę uznawania wydanego w Wielkiej Brytanii prawa jazdy oraz kontynuacji egzekucji sądowych prowadzonych na podstawie orzeczeń brytyjskich sądów.

"Nowe przepisy będą dotyczyły około 6 tys. obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w Polsce, którzy po wyjściu ich kraju z UE stracą status obywateli Unii Europejskiej. Ustawa ta wychodzi naprzeciw deklaracji Unii Europejskiej o zapewnieniu ochrony praw Brytyjczyków w państwach unijnych, w której podkreślono też, że obywatele UE w Zjednoczonym Królestwie nie powinni również ponosić negatywnych konsekwencji bezumownego brexitu" - napisano w wydanym po posiedzeniu rządu komunikacie.

Jak poinformowało CIR, w ramach przygotowań do bezumownego opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię w budżecie państwa na 2019 r. utworzono rezerwę na pokrycie ewentualnego wzrostu polskiej składki członkowskiej w wysokości 1 mld 50 mln zł na wypadek ewentualnej luki w budżecie UE po brexicie.

"Polska administracja przygotowuje się również organizacyjnie do bezumownego brexitu" - podano w komunikacie. Jak doprecyzowano, trwa m.in. "kadrowe wzmacnianie" urzędów wojewódzkich i Urzędu ds. Cudzoziemców, które odpowiadają za rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na pobyt. W celu zapewnienia sprawnej obsługi eksportu wzmacniana jest także - jak czytamy - Krajowa Administracja Skarbowa, w której "do zadań związanych bezpośrednio z brexitem zostało przeznaczonych ponad 400 etatów".

CIR podało, że "działaniom legislacyjnym i organizacyjnym towarzyszą prowadzone od wielu miesięcy działania informacyjne, prowadzone przez ministerstwa i urzędy centralne".

"Organizowane są cykliczne spotkania z przedsiębiorcami. Na stronach internetowych polskiej administracji udostępniane są materiały wskazujące na skutki bezumownego brexitu i zawierające porady, jak się przed nimi zabezpieczyć. MSZ i MPiT prowadzą punkty kontaktowe, na które można zadawać pytania dotyczace brexitu" - wyliczono w komunikacie.

Ponadto - jak zaznaczono - MSWiA we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców planują "kampanię informacyjną wśród Brytyjczyków w Polsce na temat uregulowania ich statusu po brexicie". Z kolei działania informacyjne skierowane do Polaków na Wyspach - podkreśliło CIR - prowadzone są przez polską ambasadę w Londynie i placówki konsularne we współpracy z administracją brytyjską i Komisją Europejską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, po czym zwrócił się do rządu premier May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej.

Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca.(PAP)

autor: Marceli Sommer

msom/ mok/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
loosac
No stress. Brexitu moze w ogole nie byc. Najwyzej beda tak dlugo glosowac az przeglisuja jedyna poprawna wersje. Jak to w kolchozie

Powiązane: Brexit

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki