Rząd zajmie się m.in. tzw megaustawą dot. sieci 5G w Polsce

Projekt zmian w prawie dotyczący m.in. wdrażania sieci 5G w Polsce, a także wprowadzenie zmian korzystnych dla osób zadłużonych oraz wierzycieli i propozycje zmierzające do ograniczenia zatorów płatniczych - to niektóre z projektów, którymi zajmie się rząd na wtorkowym posiedzeniu.

(fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera)

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nazywanej megaustawą, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji, ma regulować kwestie związane z budową sieci telekomunikacyjnej piątej generacji (5G) w Polsce. Projektowane zmiany zlikwidują luki w systemie pomiaru pola elektromagnetycznego - zapowiedział resort cyfryzacji.

Ministerstwo chce m.in., by rozporządzenie, które określa dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego, wydawał minister zdrowia, nie minister środowiska, jak obecnie. Megaustawa ma też wzmocnić nadzór państwa nad operatorami telekomunikacyjnymi i stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Obywatel z kolei uzyska dostęp do bezpłatnej strony internetowej, na której sprawdzi poziom pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu w Polsce.

Rząd zająć ma się też zmianami w Prawie upadłościowym, które zmierzają do udoskonalenia obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla osób zadłużonych oraz wierzycieli np. poprzez uproszczenie niektórych procedur. Aby usprawnić procedurę upadłościową, w projekcie zrezygnowano z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności.

Zgodnie z projektem "podstawowym instrumentem mającym umożliwić sprawniejsze rozwiązywanie problemu nadmiernego zadłużenia jest wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego–komisarza". Wprowadzona ma zostać m.in. także "możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu".

Ograniczenie zatorów płatniczych, które powodują kłopoty z płynnością finansową firm, to główny cel ustawy o zatorach płatniczych, której projektem zajmie się rząd. Z zatorami płatniczymi zetknęło się ok. 90 proc. polskich przedsiębiorstw.

"Ta ustawa mierzy się z jednym z najpoważniejszych problemów, na jakie dzisiaj wskazują przedsiębiorcy, czyli z nagminnie przedłużającymi się terminami płatności; z takim modelem biznesowym, w którym duże podmioty kredytują się zamiast w banku, u swoich małych i średnich podwykonawców" - mówiła PAP Jadwiga Emilewicz szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii, który jest autorem projektu.

Jednym z najważniejszych rozwiązań projektu jest skrócenie terminów płatności - w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, do 30 dni, bez możliwości wydłużenia (wyjątek stanowią podmioty lecznicze, dla których proponuje się pozostawienie terminu 60-dniowego); oraz 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca.

Firmom, które opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, grożą - w myśl nowych rozwiązań - kary ze strony prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z projektowanymi przepisami, duże firmy, które osiągają obrót powyżej 50 mln euro rocznie, będą musiały raportować do MPiT swoje praktyki płatnicze, pokazywać, ile faktur płacą w terminie do 30, 60 i powyżej 60 dni. Resort będzie publikować te informacje.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który zmierzać mają do wzmocnienia nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Resort finansów postuluje powołanie w miejsce Komisji Nadzoru Audytowego organu nadzoru, który będzie państwową osobą prawną, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. MF chce wyposażyć organ nadzoru w nowe narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług biegłego rewidenta objętych standardami wykonywania zawodu, wykonywanych zarówno w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP) jak i w nie-JZP.

Kolejny projekt ustawy, którym zajmie się rząd przewiduje stworzenie zintegrowanego systemu instytucji rozwoju o nazwie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Chodzi o koordynację i wzajemne uzupełnianie się podmiotów, m.in. PFR, BGK, PARP, KUKE, PAIiH oraz ARP.

Celem ustawy o systemie instytucji rozwoju jest "uregulowanie zasad i wzmocnienie współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego".

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się ponadto projektem rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na unijny "Program dla szkół". Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wysokości środków finansowych na wypłaty w roku szkolnym 2019/2020 na dostarczane do placówek oświatowych owoce i warzywa oraz mleko.

Program dla szkół jako mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE jest realizowany od roku szkolnego 2017/2018. Na jego realizację w roku szkolnym 2019/2020 przeznaczono w Polsce 238,2 mln zł, z czego 110,1 mln zł z UE, a pozostałe 128,1 mln zł - z budżetu krajowego. Program ma za zadanie propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.

Rząd zajmie się też zmianami w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Wysłucha również informacji Rządowego centrum Bezpieczeństwa w sprawie udziału Polski w ćwiczeniu zarządzania kryzysowego NATO CMX19. (PAP)

autor: Krzystof Kowalczyk

krz/ mja/ maja/ rkj/ pif/ mok/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020

Znajdź profil