REKLAMA

Rząd we wtorek zajmie się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2022 r.

2021-08-23 16:48
publikacja
2021-08-23 16:48
Rząd we wtorek zajmie się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2022  r.
Rząd we wtorek zajmie się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2022  r.
/ Kancelaria Premiera RP

Projekt ustawy budżetowej na 2022 r., projekt noweli ustawy o rachunkowości, projekt noweli ustawy o ochronie środowiska i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych oraz projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich - znalazły się w porządku wtorkowego posiedzenia rządu.

Z przyjętych w czerwcu przez Radę Ministrów założeń makroekonomicznych do projektu budżetu, wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 4,3 proc. w stosunku do 3,8 proc. w roku bieżącym.

Z założeń makroekonomicznych wynika, że na koniec 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce ma wynieść 5,8 proc. w stosunku do prognozowanych na koniec 2021 r. 6 proc. i 6,2 proc. na koniec grudnia 2020. W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma zwiększyć się o 6,4 proc., podczas gdy w roku 2021 tempo wzrosty wynagrodzeń ma sięgnąć 6,2 proc. (5 proc. w 2020 r.). Scenariusz przyjęty przez rząd zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,1 proc. w 2021 r i 2,8 proc. w 2022 r. Z kolei polskie eksport ma wzrosnąć w 2021 r. o 8,8 proc. w ujęciu realnym, a w 2022 r. o 7,3 proc. Import ma się zwiększyć o 9,4 proc. w 2021 r. i 7,8 proc. w 2022 r.

Ministrowie omówią również projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który ma ujednolicić przepisy dotyczące stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów.

Ponadto rząd zajmie się projektem zmian w ustawach o ochronie środowiska i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych, dostosowujących polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

Projektowane zmiany, opracowane przez ministerstwo klimatu, wprowadzają do polskiego prawa obowiązek przekazywania do Komisji Europejskiej również danych o zakładach, które w danym roku sprawozdawczym nie stwierdziły przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń, a jedynie prowadziły co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia 166/2006. Nowy obowiązek będzie polegać na jednokrotnym przekazaniu danych identyfikacyjnych zakładu, niezależnie od tego, czy prowadzący instalacje stwierdzili przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Jednocześnie zmiany mają podzielić dane, niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ) na dwie części, czyli sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów oraz dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego instalacja jest prowadzona. Regulacje europejskiej, które wprowadzać ma projekt szczegółowo precyzują substancje, których emisje należy raportować. Ich lista liczy 91 pozycji, poczynając od CO2, metanu, tlenków azotu, siarki itd.

W porządku obrad wtorkowej Rady Ministrów znajduje się również projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu dla Chorób Rzadkich, dotykających zwykle ok. 6-8 proc. populacji każdego kraju. Celem opracowanych rozwiązań ma być poprawa dostępu do procesu diagnostycznego i terapeutycznego (w tym leków sierocych) dla świadczeniobiorców cierpiących na choroby rzadkie oraz edukacji o chorobach rzadkich, a także poprawa monitorowania zachorowalności i leczenia tych chorób. Plan uwzględnia sześć podstawowych obszarów: ośrodki eksperckie; diagnostykę; dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w chorobach rzadkich; polski Rejestr Chorób Rzadkich; platformę informacyjną i paszport pacjenta z chorobą rzadką.

Uwzględniając krajowe dane demograficzne należy szacować, że w Polsce cierpi na choroby rzadkie od 2 do 3 mlnó osób. W większości są to choroby genetyczne, ujawniające się już w wieku dziecięcym, często skutkujące niepełnosprawnością lub przedwczesną śmiercią.

Opublikowany przez resort zdrowia w marcu br. projekt planu zawierał blisko 40 zadań do zrealizowania w latach 2021-2023. Stanowiący załącznik do uchwały rządu plan liczył ponad 80 stron. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ ktl/ wkr/ godl/

Źródło:PAP
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Budżet 2022

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki