Rząd przyjął projekt ustawy upraszczający stosowanie zaliczek w płatnościach bezpośrednich

2019-07-30 13:28
publikacja
2019-07-30 13:28
fot. Karol Białkowski / FORUM

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy upraszczający zasady stosowania zaliczek dla płatności bezpośrednich w rolnictwie - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Jak dodano, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 roku.

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli" - podało we wtorek CIR.

Przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt zakłada, uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek dla płatności bezpośrednich i działań obszarowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020. "Zmiany zwiększą stabilność prowadzenia działalności rolniczej i będą korzystne dla rolników, także tych prowadzących działalność ekologiczną" - czytamy w uzasadnieniu.

Rozszerza na wszystkie grunty państwowe wymóg posiadania tytułu prawnego do działek rolnych zgłaszanych do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 2014-2020. Jak wskazał resort, "pozwoli to przeciwdziałać zjawisku ubiegania się o płatności do gruntów użytkowanych nielegalnie".

Projektowana zmiana przewiduje również rozszerzenie katalogu przypadków umożliwiających małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych, nadawanie odrębnych numerów identyfikacyjnych. Według resortu, "rozwiązanie to umożliwi uzyskanie wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego osobom pozostającym w związku małżeńskim i współposiadaczom gospodarstw rolnych, którzy zamierzają skorzystać z mechanizmów administrowanych przez ARMiR oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub są posiadaczami zwierząt".

W nowelizacji przewidziano także uproszczenie zasad funkcjonowania dotyczących uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. "Dzięki temu nie trzeba będzie posiadać numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ewidencji i podawać go w składanych deklaracjach" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Według resortu projektowana zmiana spowoduje dostosowanie przepisów do wymagań dotyczących studiów podyplomowych, (określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz skrócenie okresu doświadczenia w pracy doradczej (z 1 roku do 6 miesięcy), niezbędnego do uzyskania wpisu na listy doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych. (PAP).

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ je/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rolnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki