Rząd przyjął projekt określający m.in. maksymalną wysokość opłaty egzekucyjnej

Rząd przyjął projekt określający m.in. maksymalną wysokość opłaty egzekucyjnej i manipulacyjnej - wynika z wtorkowego komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu. Chodzi o projekt noweli o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Propozycje przygotował resort finansów.

Stworzono nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegający w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Określono również sposób obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych" - czytamy w komunikacie CIR po posiedzeniu rządu.

Wyjaśniono, że nowe przepisy uwzględnią wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne. Projekt zawiera też rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

Do najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie zaliczono, m.in. określenie dwóch maksymalnych stawek opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny: 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej i podwyższenie tej opłaty do 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej.

"Wprowadzono maksymalną opłatę egzekucyjną pobieraną przez organ egzekucyjny w wysokości 10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych (pomniejszonych o koszty egzekucyjne) jednak nie więcej niż 40 tys. zł (to opłata wprowadzona w miejsce opłaty za czynności egzekucyjne)" - czytamy w komunikacie.

W przypadku dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego - po wszczęciu egzekucji administracyjnej - pobierana będzie obniżona opłata egzekucyjna w wysokości 5 proc. uzyskanej należności pieniężnej (pomniejszonej o koszty egzekucyjne), jednak nie więcej niż 20 tys. zł. Zgodnie z projektem kosztami egzekucyjnymi nie będzie obciążany wierzyciel działający w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będący państwową jednostką budżetową.

"Rozszerzono katalog wydatków egzekucyjnych m.in. o koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej i od wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Katalog zostanie także rozszerzony o koszty uzyskania dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, koszty przesłania pism organu egzekucyjnego oraz koszty udzielania pomocy lub asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, m.in. przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne" - wymieniono w komunikacie.

Zgodnie z projektem organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne będzie mógł umorzyć w całości lub części koszty egzekucyjne, w tym z urzędu, jeśli ich wysokość nie przekroczy czterokrotności wysokości kosztów upomnienia. W przypadku częściowego umorzenia - w pierwszej kolejności będzie umarzana opłata egzekucyjna. Wskazano także przesłanki do umorzenia kosztów egzekucyjnych.

CIR tłumaczy, że zrezygnowano z opłaty komorniczej obciążającej wierzycieli korzystających z egzekucji administracyjnej uznając, że stawia ich to w gorszej sytuacji niż wierzycieli korzystających z egzekucji sądowej. Zdaniem autorów projektu zmiana ta usprawni pracę organów egzekucyjnych.

Ponadto projekt wprowadza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przepisy dotyczące przedawnienia kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Nowe prawo ma wejść w życie po 18 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po roku wejścia w życie ustawy. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne