Rząd przyjął projekt noweli Karty Nauczyciela dotyczący likwidacji godzin karcianych

2016-02-16 16:15
publikacja
2016-02-16 16:15

Likwidację tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla profesorów oświaty i rozszerzenie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności - zakłada projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który przyjął rząd.

Rząd przyjął projekt noweli Karty Nauczyciela dotyczący likwidacji godzin karcianych / materiały dla mediów

"Likwidacja tzw. godzin karcianych jest jednym z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych w zmienianej Karcie Nauczyciela" - czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu. Przypomniano w nim, że stanowi to spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w expose.

"Godziny karciane" (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) to w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów dwie godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jedna godzina, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. "Godziny karciane" mają zostać zlikwidowane od 1 września 2016 r.

"Po zmianach nauczyciele mogliby prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły. Jednocześnie w związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, przewidziano odejście od rejestrowania ich wymiaru. Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych" - zaznaczono w komunikacie.

"Godziny karciane" zostały wprowadzone w 2009 r. Od początku były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Projekt nowelizacji - przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - przewiduje też wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

"Przewidziano objęcie wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej i rozszerzenie na nich wymogu niekaralności. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej jako nauczyciela osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych. Zapis dotyczy także osoby, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także ukaranej za przestępstwo umyślne lub niemającej odpowiednich kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska" - czytamy w komunikacie.

"W praktyce nauczyciel przed zatrudnieniem w placówce oświatowej będzie musiał przedstawić jej dyrektorowi m.in. informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych i zaświadczenie o niekaralności, na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego" - wyjaśniono.

Obecnie przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności nie obejmują nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

W projekcie noweli zaproponowano też przepisy, które ułatwią planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom, którym minister edukacji przyzna tytuł honorowego profesora oświaty. Tytuł ten jest nadawany nauczycielom, którzy w trakcie wieloletniej pracy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami pedagogicznymi. Można do niego zgłaszać nauczycieli, którzy mają 20-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 10-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość nadania tytułów profesora oświaty odbywa się raz w roku w Dniu Edukacji Narodowej.

Obecnie nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, organ prowadzący wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Środki na ten cel w różnych latach były różnie zabezpieczane: w rezerwie celowej budżetu państwa, w budżecie zadaniowym MEN, w rezerwie subwencji oświatowej; rozwiązania te miały charakter doraźny. Resort chce, by były one na stałe wyodrębnione w jego budżecie. Miałaby to być to kwota 450 tys. zł rocznie.

Nowelizacja ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli, które miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. oraz przepisów dotyczących finansowania gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty, które weszłyby życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (PAP)

dsr/ gma/

Źródło:PAP
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (8)

dodaj komentarz
~Jarek
No i jasne, skąd te niebotyczne wynagrodzenia statystycznego nauczyciela. Te 6 miesięczne granty dają uśrednioną pensję. Sam system natomiast produkuje matołów, niestety. Nic nie piszą o gimnazjach.
~biz
Super nic tylko być nauczycielem Zapomnijmy o jakichkolwiek kółkach zainteresowań Minimum z minimum.......
~uczeń
No cóż zmniejszenie nauczycielom pensum do 0 w tygodniu godzin to też byłby dla nich wysiłek.
~autor
Całe szczęście. Żona tyra 18h godzin w tygodniu i musiała jeszcze dwie godziny styrana zostawać w szkole. Brawo pani Szydło. Kolejny krok to zmniejszenie pensum do 16h i umożliwienie by w 2 dni załatwić cały tydzień. I oczywiście podwyżka bo godzinowo, przepraszam 45 minutowo, wypadamy fatalnie, gorzej od prezesów.
~marek
"Zapis dotyczy także osoby, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne"

I tu już widzę sprzeczność z Konstytucją i zapowiedź problemów na przyszłość. Dopóki nie ma prawomocnego orzeczenia sądu, mamy domniemanie niewinności. Jeżeli takiej osobie zostanie odmówione zatrudnienie,
"Zapis dotyczy także osoby, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne"

I tu już widzę sprzeczność z Konstytucją i zapowiedź problemów na przyszłość. Dopóki nie ma prawomocnego orzeczenia sądu, mamy domniemanie niewinności. Jeżeli takiej osobie zostanie odmówione zatrudnienie, a potem ta osoba zostanie przez sąd uniewinniona (albo sąd umorzy postępowanie), to taka osoba będzie mogła od państwa się domagać odszkodowania.

Coraz bardziej się przekonuję, że prawo i sprawiedliwość to oni mają tylko w nazwie. Z góry potrafią założyć czy ktoś jest winny i nawet jak nie ma prawomocnego wyroku sądu, to oni już od razu chcieliby karać oskarżonego odmawiając mu zatrudnienia. Idea może jest słuszna - trzeba chronić dzieci przed osobami, które mogą być przestępcami. Ale dlaczego łamiąc przy okazji podstawową zasadę państwa prawa, jaką jest domniemanie niewinności?
~Dżejms
Zależy kto jest ważniejszy i wymaga większej ochrony - dorosły czy dziecko. Zgodnie z tą logiką to jak kogoś podejrzewamy o szpiegostwo to nadal może być szefem wywiadu czy kontrwywiadu do jeszcze nie jest prawomocnie skazany. Prawda?
~marek odpowiada ~Dżejms
Twój przykład bez sensu - bo w takim przypadku jest nakaz aresztowania od prokuratury, do takiego potencjalnego szpiega wpada CBŚ albo ABW i gościa zgarniają natychmiast.

Zresztą to samo może działać w przypadku takiego kandydata - jak jest oskarżony o coś poważnego, to przecież mogą go osadzić w areszcie tymczasowym
Twój przykład bez sensu - bo w takim przypadku jest nakaz aresztowania od prokuratury, do takiego potencjalnego szpiega wpada CBŚ albo ABW i gościa zgarniają natychmiast.

Zresztą to samo może działać w przypadku takiego kandydata - jak jest oskarżony o coś poważnego, to przecież mogą go osadzić w areszcie tymczasowym i na zatrudnienie nie ma szans. A wyobraź sobie sytuację, że oskarżają człowieka np. o pomówienie kogoś (to też przestępstwo), ta osoba czeka na proces kilka miesięcy (typowe w Polsce) i w tym czasie nie mogą go zatrudnić, bo ktoś ma jakieś podejrzenia? Po kilku miesiącach na rozprawie sąd go uniewinnia, a on jest bez pracy, bo rekrutacja do szkoły już minęła. Oczywiście wszystko przy założeniu, że sąd będzie działał sprawnie i całość zakończy się w ciągu kilku miesięcy. A doskonale wiesz, że w Polsce sprawy potrafią się ciągnąć nawet latami.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki